dijous, 24 de juliol de 2014

Instal·lant Scratch per Arduino (S4A) en Lliurex

Acabe d'instal·lar Scratch per Arduino (S4A) des de la pàgina s4a.cat/index_ca.html

Després de baixar-te el paquet l'he instal·lat amb instal·lador de paquets debi. Selecciona amb el botó dret el paquet i tries l'opció des del menú contextual.

Per a que es connecte el programa a la tarjeta cal passar-li abans un firmware que es pot descarregar des de la mateixa pàgina utilitzant el software d'arduino que vam instal·lar.

He provat el primer programa que apareix en la pàgina i funciona però hi ha un error, en el codi fica entrada digital 1 i en la imatge es veu que hi ha un cable connectat a l'entrada digital 2 cal canviar l'un o l'altre, jo he canviat el codi i he ficat entrada digital 2


dimecres, 23 de juliol de 2014

Instal·lant Arduino en Lliurex 14.06

Començat a instal·lar Arduino en Lliurex 14.06

Màquina: portàtil Tecra S4 RAM 512 MB Processador:32 bits

De la pàgina d'Arduino he descarregat el software

És un arxiu comprimit, sols hi ha que descomprimir-lo. No cal fer res més.

 arduino-1.5.7-linux32.tgz

Una vegada descomprimit l'arxiu executem un fitxer que es diu arduino
Feu un doble click i el sistema vos preguntarà que voleu fer, seleccioneu executar i s'obrirà el programa.
 
Connectem el cable USB Tipo A-B ( Es un cable molt usat per a connectar les impresores a l'ordinador) a l'ordinador i a la tarjeta.

En el menú Eines>Board Tindrem seleccionat Arduino Uno i en Eines>port /dev/ttyACM0 (Arduino Uno)

Això és molt bona senyal però hi ha una cosa que tenim que fer abans de connectar-se amb la tarjeta i pujar programes.

$sudo adduser "nomUsuari" dialout
$chmod a+rw /dev/ttyACM0

Si no, no deixa pujar programes (Sí,  en l'argot dels microcontroladors pujar s'utilitza quan passem un programa de l'ordinador al microcontrolador)

Ara ja funciona tot. Podem provar-ho obrir un dels programes exemple que porta el software per exemple el blink que es un programa que encén i apaga un LED, i pujant-lo a la tarjeta amb el botó -->